Tereza Jošková je absolventka magisterského studia katedry archeologie na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové. V současnosti pracuje jako sbírková kurátorka a archeoložka ve Východočeském muzeu v Pardubicích. Specializuje se na problematiku mladší doby železné – laténské. Aktuálně také navazuje doktorským programem archeologie na FF UHK.  

V osmnácti letech neměla Markéta Radová nejmenší ponětí, čím by chtěla být. Bavil ji zeměpis, občanka, čeština, lákalo ji cestování. Zvolila studium českého jazyka na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, které jí dalo příležitost nahlédnout do světa médií. Dnes je reportérkou a redaktorkou zpravodajství ostravského studia České televize a své volby rozhodně nelituje.

Magdaléna Michlová vystudovala sociologii na Filozofické fakultě OU. Přestože po ukončení studia měla nabídky z komerční sféry, vybrala si práci fundraiserky pro neziskovou organizaci Vzájemné soužití, které pomáhá lidem ve vyloučených lokalitách. Jedině tahle práce jí totiž dává opravdový smysl.

Jan Burianec vystudoval bakalářský obor sociologie na Hradecké univerzitě. Pokračoval na magisterském oboru v Olomouci, kde vystudoval sociologii-mediální studia. Získal znalost programů SPSS, STATISTIKA, Atlas.ti nebo MAXQDA, které ho kariérně posunuli až do firmy STEM/MARK, kde v současnosti pracuje jako Client Service Manager.

Lenka Novotná se věnovala studiu angličtiny a němčiny na univerzitě v Hradci a následně si své znalosti zdokonalila na univerzitách v Ústí a v Bayreuthu. Nyní pracuje v tiskovém oddělení na Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze.

Román Kateřiny Tučkové Žítkovské bohyně proslavil obec Žítkovou v oblasti Bílých Karpat natolik, že se celý kraj během několika let ocitl v obležení turistů. Valašsko je region, který je pro svou osobitost, folklorismus a tradici neméně turisticky vyhledávaný a zajímavý, jen čeká na objevení toho svého „silného příběhu“.

Studium českého jazyka a české literatury dalo Romaně Vlkové Potěšilové skvělý základ. Dnes má kreativní práci, která ji baví a kde si sama tvoří pracovní program a náplň. Její největší vášní však zůstává literatura. I proto pořádá pravidelná čtení českých autorů, nejrůznější setkání, přednášky i festival.

Třicet let humanitních věd ve svobodné společnosti – prohlášení Asociace děkanů filozofických fakult ČR.

V těchto dnech si připomínáme třicáté výročí sametové revoluce. Pro humanitní a sociální vědy je obzvlášť významné, neboť za komunistického režimu byly výrazněji než jiné obory postiženy personálními čistkami, ideologickými deformacemi a umlčováním nepohodlných názorů.

Stanislav Volčík vystudoval obor politologie na hradecké univerzitě. Během svého studia si prošel mnohými stážemi, které ho zavedli až na Úřad vlády ČR. Ze stáže se stala práce, a nakonec se stal i vedoucím Oddělení strategií a trendů EU. V současnosti pracuje na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a vede Oddělení rozvoje a inovací ve vzdělávání.

Tereza Jošková je absolventka magisterského studia katedry archeologie na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové. V současnosti pracuje jako sbírková kurátorka a archeoložka ve Východočeském muzeu v Pardubicích. Specializuje se na problematiku mladší doby železné – laténské. Aktuálně také navazuje doktorským programem archeologie na FF UHK.  

V osmnácti letech neměla Markéta Radová nejmenší ponětí, čím by chtěla být. Bavil ji zeměpis, občanka, čeština, lákalo ji cestování. Zvolila studium českého jazyka na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, které jí dalo příležitost nahlédnout do světa médií. Dnes je reportérkou a redaktorkou zpravodajství ostravského studia České televize a své volby rozhodně nelituje.

Magdaléna Michlová vystudovala sociologii na Filozofické fakultě OU. Přestože po ukončení studia měla nabídky z komerční sféry, vybrala si práci fundraiserky pro neziskovou organizaci Vzájemné soužití, které pomáhá lidem ve vyloučených lokalitách. Jedině tahle práce jí totiž dává opravdový smysl.

Jan Burianec vystudoval bakalářský obor sociologie na Hradecké univerzitě. Pokračoval na magisterském oboru v Olomouci, kde vystudoval sociologii-mediální studia. Získal znalost programů SPSS, STATISTIKA, Atlas.ti nebo MAXQDA, které ho kariérně posunuli až do firmy STEM/MARK, kde v současnosti pracuje jako Client Service Manager.

Lenka Novotná se věnovala studiu angličtiny a němčiny na univerzitě v Hradci a následně si své znalosti zdokonalila na univerzitách v Ústí a v Bayreuthu. Nyní pracuje v tiskovém oddělení na Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze.

Román Kateřiny Tučkové Žítkovské bohyně proslavil obec Žítkovou v oblasti Bílých Karpat natolik, že se celý kraj během několika let ocitl v obležení turistů. Valašsko je region, který je pro svou osobitost, folklorismus a tradici neméně turisticky vyhledávaný a zajímavý, jen čeká na objevení toho svého „silného příběhu“.

Naše videa
Ze sociálních sítí